Skim pembiayaan peribadi Koperasi Kekal

Koperasi Pendidikan Usahawan Berhad (KEKAL) ditubuhkan dengan tujuan memberi kemudahan dan pulangan keuntungan kepada ahli-ahli. Koperasi KEKAL menjalankan perniagaan dalam bidang perladangan, perniagaan bahan binaan dan perniagaan lain berasaskan perusahaan kecil dan sederhana (PKS). Selain daripada aktiviti perniagaan, KEKAL juga menawarkan skim pembiayaan kenderaan dan skim pembiayaan peribadi yang berlandaskan prinsip Islam dan memberi peluang dan kemudahan kepada semua anggota-anggotanya untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan.

Butir Pinjaman

 • Sumber dana dari Bank Rakyat
 • Kadar untung adalah 4.99%
 • Payout setinggi 95%
 • Pinjaman maksima RM200,000
 • Tempoh pinjaman maksima 10 tahun
 • Syarat blacklist CTOS mesti di bawah RM30,000 layak
 • Tidak lihat CCRIS
 • Tempoh proses : 2 minggu
 • Overlap hutang sedia ada dibenarkan
 • Setiap peminjam wajib mendapat perlindungan Takaful
 • Jawatan tetap dan kontrak layak