Pembiayaan peribadi-i golongan pesara berpencen

Skim Pinjaman Islamic (Murabahah/Tawarruq) untuk golongan pesara kerajaan di bawah skim pencen.

Siapa yang Layak

  • Pesara berpencen kerajaan (JPA)
  • Pesara tentera (TDM, TLDM & TUDM) Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV) Kementerian Pertahanan Malaysia
  • Blacklist, CTOS dan CCRIS masih layak (tetapi mesti overlap hutang tersebut)
  • Umur maksima 65 tahun

Bankrap, AKPK dan pesara bukan pencen tak layak

Butir-Butir Pinjaman

  • Pembiayaan sehingga RM100,000
  • Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun atau sehingga umur 67 tahun
  • Kadar keuntungan Bank hanya 5.00% (kadar tetap)
  • Ada perlindungan Takaful

Sekiranya berminat, sila hubungi kami utk pencerahan