Pembiayaan peribadi Islam ini hanya ditawarkan kepada penjawat awam. Kadar keuntungan dikira berdasarkan kadar tetap. Konsep Syariah yang digunakan adalah Murabahah Komoditi melalui penyusunan Tawarruq. Komitmen luar tinggi, blacklist, CCRIS/CTOS juga layak

Keistimewaan YIR

 • Dapat wang pinjaman secepat 2 hari bekerja
 • Kenaikan belum masuk slip gaji dikira, perlu sahaja borang KEW8

Ciri-Ciri Produk

 • Jumlah Pembiayaan Maksimum RM150,000
 • Kadar keuntungan bermula dari 6.99% p.a.
 • Tempoh Pembiayaan dari 1 tahun (12 bulan) – 10 tahun (120 bulan)
 • Pembayaran ansuran bulanan adalah melalui potongan gaji
 • Tanpa penjamin atau cagaran
 • Rebat untuk pembayaran awal

Syarat Kelayakan

 • Penjawat Awam sahaja
 • Warganegara Malaysia berumur antara 20 hingga 58 tahun
 • Golongan tidak layak termasuk anggota tentera dan pesara.
 • Jawatan status tetap dan kontrak (lebih 2 tahun) layak mohon
 • Tempoh khidmat minima setahun
 • Gaji pokok + elaun tetap mesti melebihi RM1,500