Kontrak Perbankan Islamik

Prinsip dasar perbankan Islam ialah perkongsian untung dan rugi dan larangan ke atas riba (faedah). Di antara kontrak-kontrak yang selalu diguna pakai di dalam perbankan Islam adalah: Ijarah Kontrak sewa …