Prinsip Perbankan Syariah

Pinjaman peribadi patuh syariah berbeza dengan pembiayaan konvensional kerana ia: Tidak ada unsur Riba Tidak ada unsur Spekulasi (Gharar) Perkongsian untung dan rugi bersama. Tidak terlibat dalam aktiviti haram Prinsip-prinsip …

Kontrak Perbankan Islamik

Prinsip dasar perbankan Islam ialah perkongsian untung dan rugi dan larangan ke atas riba (faedah). Di antara kontrak-kontrak yang selalu diguna pakai di dalam perbankan Islam adalah: Ijarah Kontrak sewa …