Gambaran Tentang Perbankan Islam di Malaysia

Wawancara dengan Tan Sri Dr. Mohd Munir Abdul Majid, Pengurusi Bank Muamalat dan Pengerusi of ASEAN-BAC di mana Tan Sri memberi pandangan beliau tentang Perkembangan Perbankan Islam di Malaysia.

Petikan daripada video di atas:

Tan Sri Dr. Mohd Munir Abdul Majid berkata, “Dalam bidang perbankan Islam di Malaysia, walaupun bank kami adalah bank yang kecil, tetapi kami berjaya membina asas ekuiti sebanyak RM1.5 bilion dan keuntungan lebih RM200 juta. Salah satu keunikan bank Muamalat adalah bank kami merupakan bank Islam sepenuhnya. Sebenarnya, hanya terdapat dua bank di Malaysia yang mengamalkan prinsip islamik sepenuhnya. Keistimewaan bank kami adalah jawatankuasa syariah kami yang sangat ketat dalam mempraktikkan hukum-hukum syariah dan memastikan produk kami betul-betul berprinsip Islam.

“Apabila pasaran melihat produk dengan kos yang lebih rendah, mereka akan tertarik. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa 50% daripada pelanggan produk Islam di Malaysia terdiri daripada golongan bukan Islam. Orang melihat apabila produk anda adalah lebih rendah. kos, dan bahawa anda memberi perhatian khusus kepada mereka. Kami mempunyai kakitangan seramai lebih kurang 2000 dan mampu memberi perkhidmatan yang baik kepada pelanggan-pelanggan kami. Ini merupakan sebab utama mengapa ramai pelanggan selesa dengan perkhidmatan kami. Bank kami juga berurusan dengan pasaran berpendapatan rendah dan sederhana. Kebanyakan pelanggan kami berpendapatan antara RM3000 – RM5000 sebulan.”katanya.