Gaji 200 Jenis Pekerjaan di KL – Survey 2016

Ingin tahu tingkat gaji kawan-kawan yang bekerja di sektor swasta di Kuala Lumpur?

Syarikat Perundingan HR dan Rekrutmen, Robert Walters, menerbitkan satu kajian yang komprehensif tentang tahap gaji pasaran pekerjaan di Kuala Lumpur. Kajian tersebut lengkap dan terperinci meliputi hampir 200 pekerjaan dari beberapa industri seperti:

  • Perakaunan dan Kewangan
  • Perbankan dan Kewangan
  • Pengurusan Sumber Manusia
  • Perubatan dan Kesihatan (Healthcare)
  • Teknologi dan IT
  • Perundangan
  • Jualan dan pemasaran
  • Kejuruteraan

Kaji selidik juga memberi pemecahan maklumat gaji mengikut pengalaman dan kedudukan dalam syarikat. Gambarajah di bawah menunjukkan tahap gaji untuk 10 jenis pekerjaan umum di Kuala Lumpur:
salary survey

Laporan penuh Survey Tingkat Gaji di Kuala Lumpur.